zaloguj
PL EN

  Katedra Radiokomunikacji

Politechnika Poznańska

Jerzy Tyszer

prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Profesor zwyczajny

Jerzy Tyszer jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej od 1982 roku. W latach 1990 – 1996 był zatrudniony w Microelectronics and Computer Systems Laboratory uniwersytetu McGill w Montrealu, Kanada. W roku 1998 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe prof. Tyszera obejmują szeroko rozumianą problematykę testowania scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji oraz komputerowo wspomaganego projektowania testowalnych układów i systemów cyfrowych. Jest autorem lub współautorem ponad 140 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w następujących czasopismach: IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Computer Aided-Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Circuits and Systems, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Design and Test of Computers, Electronics Letters, Journal of Electronic Testing, a także w materiałach takich konferencji jak IEEE International Test Conference, IEEE VLSI Test Symposium, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, IEEE Design Automation Conference, IEEE Custom Integrated Circuits Conference, IEEE International Conference on Circuits and Systems, IEEE International Conference on Computer Design. Prof. Tyszer jest autorem lub współautorem 97 patentów przyznanych w USA i krajach Unii Europejskiej. Opublikował także książki: „Symulacja cyfrowa” (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991), „Object-oriented computer simulation of discrete-event systems” (Kluwer Academic Publishers, 1999), “Arithmetic built-in self-test for embedded systems” (Prentice Hall, 1998, wraz z Januszem Rajskim), „Technika cyfrowa - zbiór zadań z rozwiązaniami” (2 wydania, Wydawnictwo BTC, 2016, wraz z G. Mrugalskim, A. Pogielem i D. Czyszem) oraz kilka skryptów uczelnianych Politechniki Poznańskiej. Sześciokrotnie był współlaureatem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie testowania układów cyfrowych przyznawanych przez komitety programowe i uczestników IEEE VLSI Test Symposium, IEEE International Test Conference oraz IEEE VLSI Design Conference. W 2006 roku prof. Tyszer został laureatem nagrody im. Donalda O. Pedersona przyznanej przez IEEE Circuits and Systems Society za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems w latach 2004 - 2005. W 2010 roku otrzymał indywidualną nagrodę specjalną I stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze. Jest członkiem IEEE w randze IEEE Fellow.
Prof. Jerzy Tyszer koordynuje współpracę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej z firmą Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, OR, USA. W ramach wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych opracowano między innymi nowoczesne technologie testowania układów cyfrowych TestKompres oraz Xpress. Technologie te zdobyły szereg prestiżowych nagród jako najlepszy produkt roku na rynku narzędzi do automatycznego projektowania testowalnych układów cyfrowych. Artykuł prezentujący podstawowe elementy technologii TestKompress został także uznany za najbardziej wpływową pracę roku 2002 w dziedzinie testowania układów cyfrowych.

 

koperta Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska, ul. Polanka 3, 60-965 Poznań, Polska

© Copyright 2006-2019, Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska.