zaloguj
PL EN

  Katedra Radiokomunikacji

Politechnika Poznańska

Osiągnięcia

Projekty i współpraca międzynarodowa 

 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, WIND-FLEX - Wireless Indoor Flexible High Bitrate Modem
 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym WINNER (6. PR UE) - World Wireless Innitiative New Radio, projekt zintegrowany (styczeń 2004 - grudzień 2007).
 • Udział w sieci doskonałości NEWCOM (6. PR UE) - Network of Excellence on Wireless Communications (styczeń 2004 - luty 2007)
 • Międzynarodowy projekt INVOCOM - Internet-based vocational training of communication students, engineers, and technicians (program Leonardo da Vinci UE); przygotowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych z telekomunikacji i elektroniki dostępnych w Internecie (http://www.invocom.et.put.poznan.pl).
 • Udział w opracowaniu i wdrożeniu technologii TestKompress (kompresja danych testowych dla układów cyfrowych wielkiej skali integracji); trzy prestiżowe nagrody jako najlepszy produkt roku 2001 na rynku narzędzi do automatycznego projektowania układów łatwo testowalnych “Best in Test” czasopisma Test and Measurement world, “Product of the Year” czasopisma Electronic Products, “Hot 100 Products 2001” czasopisma EDN Access. Partnerzy: Mentor Graphics Corporation (USA), Infineon Technologies (Niemcy).

Monografie i podręczniki

 • J Rajski, J. Tyszer, Arithmetic built-in self-test for embedded systems, New York, Prentice Hall, 1998
 • K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, Warszawa, WKiŁ, 1998, 1999, 2003
 • J. Tyszer, Object-oriented computer simulation of discrete-event systems, New York, Kluwe Academic Publishers, 1999
 • K. Wesołowski, Mobile Communication Systems, Chichester, John Wiley & Sons, 2002
 • K. Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Warszawa, WKiŁ, 2003
 • K. Wesołowski, Sistiemy podwiżnoj radiosvjazi, Gorjaczaja Linija Telekom, Moskwa, 2006
 • podręczniki dydaktyczne wydane przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
 

koperta Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska, ul. Polanka 3, 60-965 Poznań, Polska

© Copyright 2006-2021, Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska.